Redirectioneaza 20%

Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Motivul ce face necesară încheierea contractului de sponsorizare este acela că, în esenţă, prin actul de sponsorizare se efectuează un transfer de proprietate asupra unor valori sau bunuri.

În cazul unei sponsorizări constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală în momentul predării către beneficiar.

Conform Art. 21 (4), Titlul II, din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri;
  2. b) nu depăşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.

 

Cum redirecţionezi 20%?

 

Modalitatea de redirecţionare este foarte simplă:

  1. Compania îşi calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit
  2. Compania încheie un contract de sponsorizare cu ONG-ul pe care îşi doreşte să il susţină, iar cheltuielile sunt deductibile.
  3. Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare şi nu afectează profitul net al companiei.

Pentru suport, folositi datele de contact de aici.